Governing Council

Sr.No.

Name

Designation

1

Adv. Leeladhar B. Dake

President

2

Shri. Ramesh A. Mhapankar

Vice- President

3

Shri. Radheshyam S. Pandey

Vice- President

4

Shri Subodh S. Acharya

Vice- President

5

Shri Harshavardhan R. Pandey

Joint Secretary

6

Shri Deepak N. Chauhan

Treasurer

7

Shri Anil B. Chauhan

Member

8

Shri Parag L. Dake

Member

9

Shri Rajiv R. Mhapankar (Int. Aud.)

Member

10

Dr. Smt. Maya Parihar- Malhotra

Member

11

Shri Sandeep R. Chavarkar

Member

12

Shri Rajendra M. Purandare

Member

13

Shri Ashutosh S. Patil

Member

14

Smt. Poornima M. Raje

Member

15

Shri Chunilal K Chhadva

Member

16

Dr. Shri Anand L. Parihar

Member

17

Dr. Smt. Archana A Patki

Member

18

Shri Sandeep A. Acharya

Member

19

Shri Shailesh S. Acharya

Member

20

Shri Avdhut V. Joshi

Acharya Udyog

21

Smt. Priyadarshini Vardharajan

Laxmi Narayan Seva Sangh

22

Shri P. Venugopalchari

Vijayam Memorial Trust